Björkfjärdens Egendomar AB

Lorensbergsgatan 3
117 33 Stockholm

Björkfjärden Egendomar AB

Björkfjärden Egendomar AB äger, förvaltar och utvecklar lantegendomar. Bolaget har gårdar på Adelsö i Ekerö kommun, på Gotland och i Åre.

Tanken är att driva varje gård utifrån de speciella möjligheter för verksamhet som finns på platsen. Med omtanke och kärlek ska natur och kulturvärden tas fram, liksom möjligheter att skapa vackra lägen för boende.

Björkfjärden Egendomar ägs och drivs av

Jon Davidsson
Mats Gransell
Sven Secher